Oplevelseskommunikation og formidling

Oplevelseskommunikation og -formidling (6.11.20 – 11.12.20)

Foto: Flying October

Der ønskes indhentning af tilbud på et udviklingsforløb for Destination Vesterhavet og turismevirksomheder i destinationen med fokus på oplevelseskommunikation og -formidling. Der skal være særligt fokus på at synliggøre oplevelser i hele destinationen.

Opgaven sendes i offentligt udbud onsdag den 6. november 2020 og tilbud skal sendes til ordregiver senest fredag den 11. december 2020. 

Grundet fejl i udbudsmaterialet er ansøgningsfristen forlænget til fredag den 11. december.    


Læs opgavebeskrivelsen herunder:

Indkomne spørgsmål:

1) Hvad er forventningerne til omfanget af den indledende statusrapport samt slutleverancen?
Vi henleder til den procentvise vægtning af de forskellige underopgaver. Vi vil dog gerne uddybe med, at vi ikke forventer et langt rapportskriv, men godtager gerne en leverance i Power Point format eller lignende. Det vi forventer, at der er fokus på i denne opgave, er en mindre opsummering med afledte konklusioner samt eventuelt eksempler.

2) Hvad er forventningerne til omfanget af strategien samt slutleverancen?
Vi henleder igen til den procentvise vægtning af underopgaverne, men vil gerne uddybe med, at vi heller ikke her forventer et lang rapportskriv. Også her godtager vi en leverance i Power Point format eller lignende. Det vi forventer, at der er fokus på i denne opgave, er et bud på forbedringsmuligheder og vinkler på hvordan vi udnytter dem samt en forståelsesramme for hvordan vi fremadrettet kommunikerer oplevelser i destinationen.

3) Er der ud over det nævnte materiale i opgaveoplægget yderligere analyser eller rapporter?
Der er ved at blive skabt et overblik over relevante flyers og brochurer, som kommunerne producerer og som destinationen synliggør og distribuerer. Dette overblik kan med fordel analyseres og indarbejdes i den indledende statusrapport.
Af rapporter kan nedenstående dog nævnes:
- Turistundersøgelse af gæstebehov (sommeren 2020)
https://www.visitvesterhavet.dk/erhvervsportal/projekter/turistundersoegelse-af-gaestebehov-gaesteefterspoergsel-og-forbrugsmoenstre-paa-vestkysten

Charlotte S. Østergaard
For spørgsmål vedrørende opgaven kontakt:

Projektleder - Data

charlotte@visitvesterhavet.dk