Toppen af Blåvandshuks Fyr i klitlandskab

Netværksmøde - Destination Vesterhavet

Foto: VisitVesterhavet

Tid og sted: Onsdag den 26. oktober fra kl. 08:00 – 10:30 på Restaurant Høfde4, Hvidbjerg Strand Feriepark, Blåvand.

Fremtidens marketing i Destinationen – ”Det digitale touchwheel”

Hvordan tænker DV digital marketing og dets kanalers mekanismer i forhold til fremtidens gæster?
Der vil blive gennemgået årshjulets udfoldelse ift. det digitale touchwheel og partnerskabernes inddragelse. Herunder hvordan hjemmesidens forandring og optimering bliver en vigtig brik i et mix af medier. Vi gennemgår det digitale touchwheel som operativ model for en mere holistisk digital marketing indsats for destinationen i fremtiden.

Hvordan arbejder vi ”Det digitale touchwheel” i hverdagen?  
Vi arbejder hver dag på at sprede vores marketingaktiviteter ud over de mest relevante kanaler ift. at ramme udvalgte målgrupper. Hele vores branding og marketing indsats er forankret i årshjulet, som primær storytelling-værktøj. Dette betyder at vi tematisk arbejder i sæsoner. Både når der er turister, men i høj grad også når der ikke er turister. Dette øger vores ambition om, at tiltrække gæster hele året rundt med aktuelle tilbud, som tilgodeser alle sæsoner, til gavn for alle. Vi tror på mere specialiseret marketing. Vi arbejder hver dag på at sammensætte en kombination af værktøjer, som tilgodeser den gode brugerrejse. Lige fra første møde med destinationen og valget om at rejse, til at vi mest effektivt får kommunikeret kommercielle tilbud fra erhvervet.    

Program

Kl. 08:00-08:30: Morgenmad og netværk

Kl. 08:30-08:40: Velkomst

Kl. 08:40-09:30: Fagligt indlæg – ”Fremtidens marketing i Destination Vesterhavet – Det Digitale touchwheel”

Kl. 09:30-10:30: Rundvisning og netværk Hvidbjerg Strand Feriepark

 

Tilmeld dig herTilmeldingsfrist senest den 24. oktober kl. 12:00.