Klitter

Indkaldelse til 'stiftende' generalforsamling

Foto: VisitVesterhavet

I henhold til vedtægternes pkt. 15 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Destination Vesterhavet (nuværende: Ringkøbing Fjord Turisme)

onsdag den 20. november 2019 kl. 17.30
hos
Nygaards Afrika 
Nørre Lydumvej 110 
6830 Nørre Nebel.

 
Dagsordenen er følgende:
 
1. Velkomst ved nuværende formand Bent Graakjær

2. Valg af dirigent

3. Præsentation ved borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune

4. Forslag fra bestyrelsen i samarbejde med Forberedelsesudvalget ved advokat Nikolaj Jalili-Trudslev
     a. Ændring af foreningens vedtægter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer ved advokat Nikolaj Jalili-Trudslev
      a. Valg af 3 medlemmer fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Bestyrelsen for Ringkøbing Fjord Turisme foreslår følgende 3 kandidater:

  • Mette Bjerrum Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum
  • Anders Thygesen, Esmark
  • Søren Lydig Kristensen, Keilberg Smykker


      b. Valg af 3 medlemmer fra Varde Kommune. Bestyrelsen for ProVarde foreslår følgende 3 kandidater:

  • Lisbeth Valther, Next Step Challenge
  • Helle Møller Mikkelsen, Nymindegab Familie Camping
  • Finn Christensen, Feriekompagniet Blåvand


6. Velkommen til den nye fælles turistdirektør ved formand for Forberedelsesudvalget og borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune

7. Eventuelt

8. Spisning

Nærmere om forslaget fra bestyrelsen og Forberedelsesudvalget
I lyset af det nye turismefremmesystem og enigheden mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Den Selvejende Institution ProVarde samt Ringkøbing Fjord Turisme om at samle turismefremmeaktiviteterne i Ringkøbing Fjord Turisme som en fortsættende forening, foreslår den samlede bestyrelse i samarbejde med Forberedelsesudvalget, at foreningens nuværende navn ændres til Destination Vesterhavet.
 
Endvidere foreslår bestyrelsen i samarbejde med Forberedelsesudvalget, at der sker en omfattende revision af foreningens nuværende vedtægter, herunder formålsparagraffen i det nuværende pkt. 3, der foreslås ændret til følgende:
 
”Foreningens formål er - at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing–Skjern og Varde Kommuner med afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i samarbejde med Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.
 
Som led i foreningens formål er foreningen bl.a. ansvarlig for:
- at implementere de to kommuners turismepolitik som beskrevet i resultatkontrakten med de to kommuner
- den overordnede destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
- at have specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt-og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice
- fælles markedsføring og turismeservicering samt
- sammen med de to kommuner at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.”

 
Forslaget til de nye vedtægter finder du her, og de vil herudover blive gennemgået på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til dem.
 
Vedtagelseskrav
Med hensyn til dagsordenens punkt 4 kræves det, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
 
Stemmeberettigede
Har man betalt kontingent, og er man medlem af Ringkøbing Fjord Turisme, er man stemmeberettiget. Man er ligeledes stemmeberettiget, hvis man har betalt kontingent i ProVarde og ønsker at blive overført til Destination Vesterhavet.
 
Selv om man er medlem begge steder, har man kun 1 stemme på generalforsamlingen. 
 
Deltagelse i generalforsamlingen
Af praktiske årsager bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest fredag den 15. november 2019 klokken 12. Online tilmelding til generalforsamlingen og spisning.
 
Fuldmagt
Medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen eller som ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen.
 
Fuldmagter skal, for at kunne konstateres gyldige, anmeldes til formandskabet, inden generalforsamlingens begyndelse.
 
Ingen fuldmægtig kan for andre afgive mere end 2 stemmer.
 
Fuldmagt-formular til generalforsamlingen finder du her.
 
Øvrigt
Fusionsdokumentet vil ikke blive behandlet på mødet.
 
 
*****
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen og Forberedelsesudvalget