Udsigt over det smukke område ved Esehusene i Nymindegab

Generalforsamling i Destination Vesterhavet 2023

Foto: Nicolas Jægergaard

Kære medlemmer

I henhold til vedtægternes §5 indkaldes hermed til generalforsamling i Destination Vesterhavet
 
Onsdag den 19. april 2023 kl. 17.00 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel

Dagsorden

17.00 Velkomst og inspirations oplæg ved Destination Vesterhavet

Indsigt i dag – handling i morgen. Vestkystens nye dataplatform v/ Thomas Kierkgaard, Director, Innovation & Technology hos NTT DATA

Med den nye dataplatform har turismen på Vestkysten fået et banebrydende data-økosystem, der giver indsigt i turisternes adfærd ved Vestkysten. En viden som kan omsættes til direkte handling af den enkelte aktør og en forståelse for turismens omfang, som erhvervslivet, destinationsselskaber og kommuner kan omsætte i deres strategiske prioriteringer på den lange bane.

Vesterhavskøkkenet v/ Henriette Winther, Gastro og fødevareansvarlig hos Destination Vesterhavet

Der er en stærk kobling mellem fødevarer og turisme. Destination Vesterhavet har mange lokale fødevarer, som er en unik fortælling om lokalområdets identitet, historie, natur og kultur. Den skal formidles til vores gæster. Morgendagens turister vil nemlig ikke nøjes med en tur ned af ”Pomfrit-strasse”. De vil kigge dybt ind i det lokale gastronomiske fadebur.

”Land of everyday Wonder” med lokalt aftryk v/ Vibeke Tiedemann, marketing- og udviklingschef hos Destination Vesterhavet

Når Danmark og destinationerne markedsføres i udlandet, skal det nationale brand “The Land of Everyday Wonder” anvendes som ramme for alle aktiviteter med offentlig medfinansiering.

Kernen i brandet er de små og store "wonders" - de inspirerende oplevelser, som findes i en destination. Hør, hvordan vi omsætter brandet i Destination Vesterhavet, når vi kommunikerer til internationale turister.

18.00 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år:
a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse. Regnskabet vil I få tilsendt i løbet af uge 14.
b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab 
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg af bestyrelsen:
På valg er Helle Møller Mikkelsen, Finn Christensen og Søren Lydig Kristensen. Alle modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revision
8. Orientering om det kommende års aktiviteter
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

19.00 Middag (cirka)
 
Stemmeberettigede
Har man betalt kontingent som medlem af Destination Vesterhavet, er man mødeberettiget og stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen
Af praktiske årsager i forbindelse med bespisning bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest fredag den 14. april 2023 kl. 12.00. 

Online tilmelding til generalforsamling og spisning kan her.

Fuldmagt

Medlemmer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen. Fuldmagter skal, for at kunne konstateres gyldige, anmeldes til formandskabet, inden generalforsamlingens begyndelse.

Ingen fuldmægtig kan afgive mere end 1 stemme udover deres egen.

Fuldmagtsformular til generalforsamlingen finder du her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Destination Vesterhavet 

Generalforsamlingen er støttet af: