Dabs - lokale specialiteter

Turismen og lokalbefolkningen 2021

Foto: Destination Vesterhavet

En analyse af befolkningens holdninger til turismen i Destination Vesterhavet og Danmark generelt.