Visitvesterhavet
Afvandingsslusen Hvide Sande

Slusen

Hvide Sande opstod rundt om slusen, som derfor er en central del af byens historie. Faktisk findes der to sluser i Hvide Sande: Gennemsejlingsslusen og afvandingsslusen.

På en køretur igennem Hvide Sande vil man til tider opleve, at broen midt i byen er oppe. Alle skibe skal nemlig igennem slusen for at komme frem og tilbage mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Slusen har dog også andre vigtige funktioner.

Gennemsejlingsslusen

Før 1930'erne lå gennemsejlingen fra Vesterhavet til fjorden ved Nymindegab i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord. På grund af store problemer med tilsanding blev det dog besluttet at flytte gennemsejlingen længere nordpå. Der blev gravet en passage gennem klitterne midt på den smalle landtange og lavet en sluse. I 1931 blev slusen indviet, og byen Hvide Sande opstod rundt om den. Hvide Sande er dermed en forholdsvis ung by. Gennemsejlingsslusen, som er en såkaldt kammersluse, passes fra havneadministrationen i Blåtårn. Herfra åbnes og lukkes for skibe, der skal igennem.

Afvandingsslusen 

Afvandingsslusen, som ligger lidt nord for gennemsejlingsslusen, er bygget i årene 1928-31 med det formål at regulere vandstanden og saltholdigheden i Ringkøbing Fjord. Både vandstanden og saltholdigheden varierer over året som følge af tilløb af vand fra vandløb, tidevand, regnmængder - og i det hele taget vejr og vind. Slusen består af 14 porte, der hver har en bredde på 6,25 meter. I hver port findes et stigbord, der løftes og sænkes med stålwirer og elmotorer.

Slusen afvander et areal på østsiden af Ringkøbing Fjord på størrelse med Fyn.

Afvandingsslusen er en arbejdsplads uden adgang for gæster - bortset fra i august, hvor der hvert år er "Kunst i Slusen". Her udstiller forskellige kunstnere, og det giver gæsterne mulighed for både at få en kunstoplevelse og se en ganske særlig arbejdsplads.