Strand numre

Når man går tur på stranden, kan det være svært at finde opgangen til sommerhuset i rækken af opgange, som alle ligner hinanden i de klitter, som også alle sammen ligner hinanden. Her kommer strandnumrene, til deres ret.

På de danske kyststrækninger findes der ingen ”rigtige” adresser, og det kan være vanskeligt at finde op fra stranden på det rigtige sted (klitter og strand ligner hinanden set fra havsiden) eller i tilfælde af ulykke, at kunne forklare nøjagtigt, hvor hjælpen skal køre til. Derfor har rigspolitiet i samarbejde med kommunerne tildelt strandnumre – grønne skilte med sorte tal på hvid baggrund. Bogstavet angiver hvilken politikreds stranden er beliggende i og tallet er fortløbende numre, der angiver et bestemt sted på en strand.

I tilfælde af uheld, ulykker og især ved evt. drukneulykker er det meget vigtigt, at redningsberedskabet kommer så hurtigt og sikkert som muligt. Disse strand numre er særligt vigtige og anvendelige, fordi redningsberedskabet kender den nøjagtige beliggenhed af disse strand numre. Til hvert strand-nummer er der tilknyttet et gps-koordinat sådan beredskabet kan komme hurtigt frem, både fra landsiden, vandsiden og fra luften. Skiltene er placerede på selve stranden og ved adgangsvejen til stranden.