Gå til indhold
©  Foto:

Sofari hos Hestbjerg Økologi

Kom og se vores økologiske grise til Sofari. Hos Hestbjerg Økologi er vi vilde med grise. De skal have et godt griseliv, hvor de kan udfolde deres naturlige instinkter.

Grisene er oprindelig et skov-dyr, og derfor har vi plantet masser af træer til vores grise på faremarken. Træerne giver skygge og læ til grisene og øget biodiversitet, samtidig binder træerne kulstof fra atmosfæren og optager næringsstoffer fra grisenes gødning.

De små pattegrise går sammen med soen i 10 uger, hvor de drikker mælk samtidig med, at deres maver vænner sig til fast føde. Det giver nogle stærke og robuste grise, der er klar til at stå på egne ben.

I vores slagtegrisestalde har de god plads, masser af strøelse og en wellness-afdeling med muld, så de fortsat kan rode i jorden med deres tryner.

Økologiske grise får grovfoder og vores grise får iblandet frasorterede økologiske rodfrugter. Det er godt for grisenes maver, og vi bidrager på den måde til mindre madspild.

Hos Hestbjerg Økologi er vi optaget af at give plads til mere natur i landbrugslandet og dermed forene landbrug og natur. Vi har derfor reetableret vandhuller og plantet skov.

Vi glæder os til at vise jer vores økologiske grise.