Visitvesterhavet
Skallingen

Skallingen og Langli

Skallingen og Langli - en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

På vildtreservatet Langli er fuglelivet så enestående og sårbart, at øen kun kan besøges i en kort periode om året.

Øen er ynglested for terner, måger, klyder, strandskader og utallige trækfugle holder hvil her. Det er muligt at komme på besøg på øen sammen med naturvejledere mellem 16. juli og 15. september. Her går eller kører man i Naturbussen ved lavvande de fire kilometer hver vej ad ebbestien fra Nyeng tæt ved Ho Klitplantage.

Tættere på det vilde vesten kommer man næppe i Danmark.

I sommerhalvåret er øen hjemsted for 600 kvæg og en enkelt cowboy – nemlig Naturstyrelsens hyrde og kvægdriver på sin firhjulstrukne ATV. Når der er optræk til storm fra vest, får han nemlig travlt med at drive køerne sammen og forhindre dem i at blive fanget af havet, der pludselig kan stige fra tidevandsrenderne ind over Skallingen.

Halvøen er Danmarks yngste stykke land og skabt som resultat af en stormflodsorkan i 1634 som på få timer totalt destruerede Vestjyllands største fiskerleje og havn Sønderside. Vinde og havstrømme dannede de næste århundreder en stadig voksende sandtange, som efterhånden blev til halvøen Skallingen.

Den eneste vej over Skallingen blev bygget i 1943 af tyskerne under 2. verdenskrig som en del af Atlantvolden og var oprindelig en betonvej.

I vinterhalvåret er det i særdeleshed vigtigt at holde øje med vejrudsigten. Tidevandsrenderne kan på få øjeblikke forvandle marsklandets enge til et hav – og få øens eneste vej til helt at forsvinde i dybet. Ikke så få turister er blevet reddet ud af deres halvt oversvømmede biler, og har måttet søge ly og overnatning i den gamle redningsstation længst ude på en klit ved havet.

Skallingen