Østergade i Ringkøbing

Den gamle hovedudfaldsvej mod nord endte ved Nørreport og blev afløst af Nygade midt i 1800-tallet. Det lille hus nr. 40 har ligget lige uden for Nørreport og kaldes Acciseboden. Det er bygget 1807 som smedie, oprindelig i bindingsværk senere omsat i grundmur. blev i 1820erne konsumtionsbod og bolig for konsumtionstetjenten. Frem til 1852 blev der opkrævet afgift af varer, der indførtes i købstaden. Navnet accisebod er derfor blevet hængende ved huset.

De nyere administrationsbygninger, der udfylder resten af gaden 
ned mod banegården, er opført af Ringkjøbing Amt. Efter amtets nedlæggelse er bl.a. et statslig skattecenter rykket ind. Nr 11 med karnappen er Søren Harpøths gård bygget omkring 1790. Her opstod i 1844 byens første pengeinstitut, Sparekassen. Da pladsen efterhånden blev for trang blev Sparekassens del af købmandsgården revet ned og i 193 afløst af den store bygning nr. 9, tegnet af Plesner. Underetagen i nybarok, overetagen i vestjysk stil med kanap, et træk lånt fra Søren Harpøths gård. Efter i nogle år at have huset revisionsfirmaer er Østergade 9 blevet købt af Ringkjøbing Bank, der i 2005 har gennemført en fin restaurering. Gartnerslippen er en flere hundrede år gammel passage, der gik ud til bymarken. På hjørnet ved Nørregade møder man byens måske mest kendte hus " Den gamle Købmandsgaard " ( se nørregade ). Østergade 34 i to etager var oprindeligto murede huse, der i 1874 og 1875 blev forhøjet og indrettet som " Jernbanehotellet ", derefter " Hotel Royal " og sidenhen beboelse. Ved siden af følger et lille gavlhus, oprindelig af bindingsværk og omkring 1800 indrettet som fabrik til uldkvarter, et vigtigt produkt til hedeegnene.