Nationalpark Vadehavet

Foto: ProVarde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Fyrvej 106

6857 Blåvand

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet.

Vadehavets betydning som rasteplads er altafgørende for de millioner af fugle, der hvert forår og efterår trækker mellem yngleområderne mod nord og overvintringsområderne mod syd. Flere end 10 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket.

Adresse

Fyrvej 106

6857 Blåvand

Facilities

Unesco

Sidst opdateret af
Destination Vesterhavet, VisitWestDenmark