skip_to_main_content

Lokalhistorisk søndag - Det Gamle Rådhus - Lokalhistorisk Arkiv

Denne søndag åbner Borgmester Erik Buhl, Varde Lokalhistoriske Arkiv og Varde Bibliotek den tunge dør til Det Gamle Rådhus på Torvet i Varde. Hvad gemmer der sig bag de tykke mure som "i gamle dage" blev anvendt til ting-og arresthus og senere rummede byens kommunale forvaltning?

Borgmester Erik Buhl viser rundt og fortæller historien om anvendelse, indretning og udsmykning i de kommunale lokaler. Ligeledes får vi lov til at komme helt tæt på borgmesterkæden og dennes historie.

Varde Lokalhistorisk Arkiv holder "åbent hus" og arkivleder Karen Riisager viser rundt i lokalerne i stueetagen og vil fortælle om selve arkivarbejdet og alle de registreringer der foretages. 

Arkivmedarbejder Ole Nørskov vil fortælle om arkivets helt enorme samling og naturligvis også indvi os i kælderens mystik hvor der før var arrestkøkken, kulkælder og vaskerum. Vi er vist mange der også er nysgerrige på fortællingerne om datidens "kriminelle". 

Bag de gamle mure gemmer sig også en mindre kendt del af Varde Bibliotek, nemlig kontorer, magasiner og lokaler til udlejning. Engang var biblioteket mest af alt en bogsamling, men i dag ser verden helt anderledes ud. Biblioteksleder Peter Lindgaard fortæller om biblioteket som moderne kulturinstitution, der har fokus på arrangementer, digital omstilling, læselyst, ældrefællesskaber, samarbejde med lokale foreninger og meget mere. 

De færreste ved hvor mange flotte lokaler denne bygning indeholder, så det er en enestående mulighed for at komme indenfor.