Visitvesterhavet

Langli

Fra Nyeng ved Ho tager det ca. halvanden time at vandre ad ebbevejen ud til Langli. inden turen påbegyndes, bør man undersøge vejrforhold og tidevand, så man undgår ubehagelige overraskelser undervejs, Øens klitter - Langli Bjerge - er op til 14 meter høje. Langli har desuden sit Dødemandsbjerg, hvor indstrandede lig af ukendte søfolk i gammel tid blev begravet. 1 1548 nævnes Langli første gang som fiskerleje, hvorfra der blev drevet sommerfiskeri indtil omkring 1640. Fra 1840 til 1913 var Langh beboet hele året. De få familier levede af landbrug og fiskeri. Desuden blev husholdningen suppleret med fuglejagt og sælfangst. Den faste beboelse blev opgivet som følge af store ødelæggelser af diger og landbrugsarealer under stormfloder i 1909 og 1911. I 1982 blev Langli købt af staten og forvaltes i dag af Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt. Et tidligere sommerhus er indrettet som feltstation, hvorfra Danmarks Miljøundersøgelser foretager biologisk feltarbejde samt registreringer af ynglefugle, rastende fugle og sæler i Grådyb tidevandsområde.

Langli er lukket for offentlig færdsel, men publikum er velkommen på øen til fods fra 16. juli til 15. september.

Det er ikke tilladt at medbringe hund til Langli.