Kunsthal vARTe

Et helt nyt Artist in Residency og udstillingssted er netop etableret i Varde Midtby. Det er sket på privat initiativ af ejendomsmægler Poul Erik Bech, som et non-profit projekt.

Poul Erik Bech vil gerne skabe et fristed for seriøse kunstnere – kendte som ukendte. Han stiller udstillingslokaler og værksted til rådighed for interesserede kunstnere for et kortere eller længere tidsrum. Kunstnerne skal, som deres bidrag til, at driftsudgifterne kan dækkes, enten betale 20 procent af salg i udstillingsperioden, eller donere kunst som så sælges til at dække driftsudgifterne.

Pt. udstilling med kunstneren Kate Skjerning, der selv bor i Varde Kommune. Hun har lavet en ophængning i kunsthallen, som kredser om de storslåede naturområder i området. Udstillingen repræsenterer både splittelsen og længslen mellem land og by – mellem det sociale, fordybelse og ensomhed. Kate Skjerning undersøger de modsatrettede følelser og sætter spørgsmål ved den måde, vi organiserer, lever og kategoriserer os i samtiden på.