skip_to_main_content
Vejers Strand

Kronvildt

Nogle af Danmarks største bestande af kronvildt holder til bag klitterne navnlig mellem Børsmose og Grærup, hvor tusinder af dyr frit græsser på engarealerne.