Visitvesterhavet
Stadil fjord fugle

Fuglene lander ved Stadil Fjord

Besøg de to fuglerige fjorde - der faktisk er søer. Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord. Hvis du er fugleinteresseret, er det et must at besøge de to fjorde.

Ved Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord er der fladt til alle sider, bortset fra den smukke klitrække ud mod Vesterhavet. Her findes et mylder af fugle, der har brug for mad og hvile på deres rejse til og fra yngleområderne. Så husk kikkerten!

Ved Stadil Fjord opleves den særlige vestjyske natur. Det flade, åbne landskab er adskilt fra Vesterhavet af klitter, hvorfra der er en enestående udsigt over både fjord og hav.

Et paradis for fugleinteressede

Hele området er et mekka for fugleinteresserede. Søens åbne vand og kornmarkerne tiltrækker gæs i tusindtal, når de forår og efterår flyver til og fra ynglepladser i Norge. Svaner, ænder og vadefugle finder også mad og hvile her.

Én af de reneste i Danmark

Lige sydøst for Vest Stadil Fjord ligger den lidt større Stadil Fjord, som er en af de reneste søer i Danmark. Midt i søen ligger den lille ø, Hindø, som har forbindelse til fastlandet via en bro. Her er offentlig adgang for gående. Hunde er dog ikke tilladt.

Gode forhold for vandrere og cyklister

Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord er ikke egentlige fjorde, men ferskvandssøer omgivet af enge, rørskove og opdyrket land. Hele området er beskyttet vådområde af international betydning. På et dige langs østsiden af Vest Stadil Fjord er der etableret en gang- og cykelsti. En del af ruten har også en ridesti