Gå til indhold
©  Foto:

Dalgasstenen

På et flot udsigtpunkt i Dejbjerg står Dalgasstenen, en mindesten over Enrico Dalgas. E. Dalgas stod i 1800tallet i spidsen for opdyrkning af den jyske hede. Stenen blev opstillet i 1897 og du kan læse følgende tekst på stenen: E. Dalgas Golde hedes sløvende væsen seierrig han overvandt Liv han tændte kæmperøsten vej til folkets hjerter fandt - 1897. 

Mindestenen for Hedeselskabets grundlægger Enrico Dalgas blev opstillet i 1897. 

Ved Det Danske Hedeskskabs 25-års jubilæum valgte en gruppe mænd at rejse et mindemærke. Den 19. juli 1892 afslørede man mindemærket, hvor der står: ”1866, Det Danske Hedeselskab 1891, venner af hedesagn satte denne sten 1892”.

På skulpturens fire hjørner står der navnene på de største af de plantager, som hørte under Hedeselskabet. Monimentet er tegnet af kongelig bygningsinspektør, arkitekt Martin Borch.

Fra højen hvor mindestenen er placeret er der en flot udsigt over fjorden.

Social Media: