skip_to_main_content

Bukkehus Mindesten

Fangekoloni i Skjern. Fanger fra Horsens Tugthus var i starten af 1900tallet en vigtig arbejdskraft i omdannelsen af heden til skovbrug. På en mindesten i Dejbjerg Plantage har en fange skrevet følgende tekst: "Fangerne grov - heden til skov - 1903-1915"

I perioden 1903-1915 blev der oprettet fangekolonier af Horsens Tugthus på den jyske hede, hvor fanger på grund af god opførelse og afslutning mod deres afsoning, kunne bo og arbejde under friere forhold end i fængslet.

På heden arbejdede fangerne med at beplante og opdyrke plantager, og de boede i fangekolonierne Gedhus, Bukkehus og Kidhus. Den første fangekoloni var Gedhus, og var også den som var i funktion i længst tid (1899-1951).

På mindestenen i Dejbjerg Plantage skrev en fange en mindesten med følgende tekst: ”Fangerne grov – heden til skov – 1903-1915”.