BESØG SPIONBUNKEREN I KYSTCENTRET

KOM MED PÅ BUNKERTUR MED DEN UNIKKE FORTÆLLING OM SKILDPADDESPIONEN OG ET ENESTÅENDE EFTERRETNINGSARBEJDE. MED BESØG I SPIONBUNKEREN I KYSTCENTRET.

Som noget helt nyt er det muligt at deltage i en guidet bunkertur i Thyborøn. her findes der intet mindre end 106 bunkere, som blev bygget af den tyske besættelsesmagt i Danmark. På bunkerturen går vi igennem noget af det område, der udgør det meget store fæstningsværk, og dermed går turen også igennem den smukke natur. En natur som bunkerne også har påvirket.

Netop Thyborøn-Fæstningen var et af de allerstørste og mest betydningsfulde fæstningsanlæg, som tyskerne byggede på den jyske vestkyst. Strategisk var Thyborøn utrolig vigtig for den tyske besættelsesmagt, da byen ligger lige ved indsejlingen til Limfjorden.

Både børn og voksne kan her komme med på en tur med mange spændende fortællinger blandt andet et helt enestående spionagearbejde, der regnes blandt noget af det bedste efterretningsarbejde i Europa under Anden Verdenskrig. Derudover er der også mange spændende beretninger om blandt andet de fiskere, der modigt deltog i modstandskampen, selvom tyskerne var massivt til stede i Thyborøn. Faktisk var der mange flere tyskere end danskere i den lille fiskerby. Fortællingen om Thyborøn-fæstningen er også beretningen om en lille lokal befolkning, som blev påtvunget tyskernes militære anlæg og soldater i meget stort antal. Hermed var livet og hverdagen i den lille by drastisk ændret for alle dens indbyggere. Der er noget spændende for alle deltagere på turen, uanset hvor historieinteresseret man er.

Den største koncentration af bunkere langs hele Atlantvolden ligger faktisk lige syd for Thyborøn. Her kan man også se den ofte meget finurlige form for camouflage, som blev udført for at skjule bunkernes eksistens for de allierede. Dermed kom bunkerne til at ligne sommerhuse, klitgårde og lagerbygninger. Denne camouflage findes faktisk kun i Thyborøn.

Arkitekten bag disse camoufleringer var en ung dansker Poul Morell Nielsen, som samtidig var agent for de allierede. Hans meget nøjagtige tegninger over de tyske anlæg blev nemlig sendt videre til englænderne, og hermed udførte Poul Morell senere kendt som Skildpaddespionen sit helt enestående efterretningsarbejde.

Vi besøger i forbindelse med fortællingen om Skildpaddespionen Kystcentrets museumsbunker, som er en efterligning af en mandskabsbunker til ti mand og naturligvis camoufleret efter lige præcis Skildpaddespionens anbefalinger, så den ligner en lille lagerbygning.

Dog var Thyborøn også efter krigen strategisk meget betydningsfuld. I Den Kolde Krig var indsejlingen til Limfjorden fortsat meget vigtig. En af de store bunkere fra krigens tid blev nemlig indrettet til at overvåge Limfjordsindsejlingen ved Thyborøn, hvor russiske fartøjer ofte sejlede meget tæt på.

Guiden er uddannet historiker og har flere års erfaring i at fortælle historien om bunkerne langs den jyske vestkyst.

Læs mere på https://historieguidenvestkysten.dk/

Tidspunkter

Onsdag d. 30. juni kl. 13.30 til 15.30.      

Onsdag d. 7. juli kl. 13.30 til 15.30.

Onsdag d. 14. juli kl. 13.30 til 15.30.

Onsdag d. 21. juli kl. 13.30 til 15.30.

Onsdag d. 28. juli kl. 13.30 til 15.30.

Onsdag d. 4. august kl. 13.30 til 15.30.

Pris

Voksne 125 kr. 12 til 15 årige 65 kr, under 12 år gratis.

Betaling og tilmelding i Kystcentret. https://www.kystcentret.dk/

Der er indlagt en gåtur på stranden af ca 20 minutters varighed fra Kysrcentret og ned til hærkystbatteriet i den sydlige del af fæstningsanlægget.