Visitvesterhavet
Bagges Dæmning

Bagges Dæmning

Tag cyklen med på en tur på vandet.

Bagges Dæmning i den nordvestlige del af Ringkøbing Fjord er bestemt en udflugt værd. Samtidig er den også historien om en ihærdig mands kuldsejlede planer om at bygge et dige på tværs af Ringkøbing Fjord. Men hvem ved, måske vil planerne lykkes en dag.

Bagges dæmning forbinder Holmsland øst for Ringkøbing Fjord med Holmslands Klit vest for fjorden. Målet med at bygge dæmningen var dels at afvande sandene i den nordligste ende af fjorden til fordel for mere landbrugsjord, og dels at etablere en vej, der skulle lette overgangen for folk fra begge sider af fjorden.

Ødelagt efter storm 

Vejen fra idé til handling blev meget lang og besværlig. Prokurator Søren Hansen Bagge indsendte i 1844 en ansøgning om tilladelse til at opføre dæmningen, og i løbet af de næste mange år forsøgte først Bagge selv og siden hans søn, Halvor Christian Bagge, at få dæmningen opført. Omsider blev den cirka 1,6 kilometer lange dæmning bygget i 1860’erne, men efter kun ét år brød vandet igennem to steder under en storm. Herefter blev projektet opgivet, og de to huller er ikke siden blevet lukket til. Fra begge sider af fjorden findes der markstier som kan benyttes af gående ud til hullerne.

Nyt kommunalt broprojekt

I dag har Ringkøbing-Skjern Kommune fuldført Bagges projekt og lukket de to huller. Der er bygget broer til glæde for fodgængere og cyklister, som her får en enestående naturoplevelse ved at gå eller cykle "ude i fjorden".